Отчет о реализации бюджетных программ 2019г. каз

Қазақстан Республикасы

Қаржы министрінің 2016 жылғы

30 қарашадағы № 629 бұйрығымен

                                             бекітілген Бюджеттік мониторинг

                                                                                                                                               жүргізу нұсқаулығына

                                                                                                                                             21-қосымша

 

   

Бюджеттік бағдарламалардың (кіші бағдарламалардың) іске асырылуы туралы есеп

2019 қаржы жылындағы есепті кезең

Индекс:  нысан 4-РБП
Білдіретін тұлғалар тобы:
Бюджеттік бағдарлама әкімшісі «Степногорск қалалық мәслихатының аппараты» ММ
Қайда ұсынылады:  «Степногорск қаласының экономика және қаржы бөлімі» ММ
Мерзімділігі: жылдық

Бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды мен атауы 1120263 «Степногорск қалалық мәслихатының аппараты» ММ
Бюджеттік бағдарламаның коды мен атауы  001 «Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) мәслихат қызметін қамтамасыз ету бойынша қызметтер»

Бюджеттік бағдарламаның түрі:

мемлекеттік басқару деңгейіне қарай аудандық (қалалық)
мазмұнына қарай мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне қарай жеке
            ағымдағы немесе ағымдағы даму
Бюджеттік бағдарламалардың  мақсаты өзіне жүктелген функцияларды барынша тиімді орындауға қол жеткізу үшін қала мәслихаты аппаратының қызметін қамтамасыз ету

Бюджеттік бағдарламалардың сипаты қала мәслихатының аппаратына жүктелген функциялар мен міндеттерді тиімді орындау

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі

Жоспар

 

 

Іс жүзінде

 

 

Ауытқуы (4 бағ. 3-бағ.)

 

Көрсетікштердің орындалу пайызы (4-бағ./3 бағ.*100)

Нәтижелерге қол жеткізе алмау немесе оларды асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері  


 

1

2

3

4

5

6

7

001 «Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) мәслихат қызметін қамтамасыз ету бойынша қызметтер»

мың

теңге

18845,7

18838,5

7,2

100

ЕТҚ бойынша

үнемдеу – 6,5 мың теңге,

дөңгелектеу есебінен - 0,7 мың теңге

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны

мың

теңге

18845,7

18838,5

7,2

100

 

Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижесі

адам

8

7

1

87,5

бас маманның бос орны

(бала күту бойынша демалыс)

 

Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 011 «Республикалық бюджеттен трансферттер есебінен»

Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:

мазмұнына байланысты: мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтер көрсетуді жүзеге асыруға

ағымдағы немесе ағымдағы даму
             Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы Қала  мәслихатының аппаратына жүктелген функциялар мен міндеттерді тиімді орындау

 

Тікелей нәтиже көрсеткіші:

Өлшем бірлігі

Жоспар

Іс жүзінде

Ауытқуы (4 бағ. 3-бағ.)

 

Көрсетікштердің орындалу пайызы (4-бағ./ 3- бағ.*100)

Нәтижелерге қол жеткізе алмау немесе оларды асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері  

1

2

3

4

5

6

7

Мемлекеттік қызметшілердің саны

 

адам

6

5

1

83,3

бас маманның бос орны

(бала күту бойынша демалыс)

Азаматтық қызметшілердің саны

адам

2

2

0

100

 

Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі

Жоспар

Іс жүзінде

Ауытқуы (4 бағ. 3-бағ.)

 

Көрсетікштердің орындалу пайызы (4-бағ./ 3- бағ.*100)

Нәтижелерге қол жеткізе алмау немесе оларды асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері  

011 «Республикалық бюджеттен трансферттер есебінен»

 

мың

теңге

1302,8

1296,3

6,5

99,5

ЕТҚ бойынша

үнемдеу

Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны

мың

теңге

1302,8

1296,3

6,5

99,5

 

 

 

Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»

Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:

мазмұнына байланысты: мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтер көрсетуді жүзеге асыруға

ағымдағы немесе ағымдағы даму
             Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы Қала  мәслихатының аппаратына жүктелген функциялар мен міндеттерді тиімді орындау

 

Тікелей нәтиже көрсеткіші:

Өлшем бірлігі

Жоспар

Іс жүзінде

Ауытқуы (4 бағ. 3-бағ.)

 

Көрсетікштердің орындалу пайызы (4-бағ./ 3- бағ.*100)

Нәтижелерге қол жеткізе алмау немесе оларды асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері  

1

2

3

4

5

6

7

Мемлекеттік қызметшілердің саны

 

адам

6

5

1

83,3

бас маманның бос орны

(бала күту бойынша демалыс)

Азаматтық қызметшілердің саны

адам

2

2

0

100

 

Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі

Жоспар

Іс жүзінде

Ауытқуы (4 бағ. 3-бағ.)

 

Көрсетікштердің орындалу пайызы (4-бағ./ 3- бағ.*100)

Нәтижелерге қол жеткізе алмау немесе оларды асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері  

015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»

 

мың

теңге

17542,9

17542,2

0,7

100

ЕТҚ бойынша

үнемдеу

Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны

мың

теңге

17542,9

17542,2

0,7

100

 

 

 

Бюджеттік бағдарламалар

әкімшісінің басшысы немесе

мәслихат хатшысы немесе

тексеру комиссиясының төрағасы         ___________         ______________________
 
                                                                         (қолы)                 (қолды таратып жазу)

 

Бас бухгалтер ___________        ______________________________
 
                             (қолы)                       (қолды таратып жазу)

 

 

                                                                                                                                          Қазақстан Республикасы

Қаржы министрінің 2016 жылғы

30 қарашадағы № 629 бұйрығымен

бекітілген Бюджеттік мониторинг

                                                                                                                                           жүргізу нұсқаулығына

                                                                                                                                             21-қосымша

 

   

Бюджеттік бағдарламалардың (кіші бағдарламалардың) іске асырылуы туралы есеп

2019 қаржы жылындағы есепті кезең

Индекс:  нысан 4-РБП
Білдіретін тұлғалар тобы:
Бюджеттік бағдарлама әкімшісі «Степногорск қалалық мәслихатының аппараты» ММ
Қайда ұсынылады:  «Степногорск қаласының экономика және қаржы бөлімі» ММ
Мерзімділігі: жылдық

Бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды мен атауы 1120263 «Степногорск қалалық мәслихатының аппараты» ММ
Бюджеттік бағдарламаның коды мен атауы  003 «Мемлекеттік органның күрделі шығыстары»

Бюджеттік бағдарламаның түрі:

мемлекеттік басқару деңгейіне қарай аудандық (қалалық)
мазмұнына қарай мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне қарай жеке
            ағымдағы немесе ағымдағы даму
Бюджеттік бағдарламалардың  мақсаты өзіне жүктелген функцияларды барынша тиімді орындауға қол жеткізу үшін қала мәслихаты аппаратының қызметін қамтамасыз ету

Бюджеттік бағдарламалардың сипаты қала мәслихатының аппаратына жүктелген функциялар мен міндеттерді тиімді орындау

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі

Жоспар

 

 

Іс жүзінде

 

 

Ауытқуы (4 бағ. 3-бағ.)

 

Көрсетікштердің орындалу пайызы (4-бағ./3 бағ.*100)

Нәтижелерге қол жеткізе алмау немесе оларды асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері  


 

1

2

3

4

5

6

7

003 «Мемлекеттік органның күрделі шығыстары»

мың

теңге

546,0

546,0

 

 

100

 

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны

мың

теңге

546,0

546,0

 

 

100

 

 

Тікелей нәтиже көрсеткіші:

Өлшем бірлігі

Жоспар

Іс жүзінде

Ауытқуы (4 бағ. 3-бағ.)

 

Көрсетікштердің орындалу пайызы (4-бағ./ 3- бағ.*100)

Нәтижелерге қол жеткізе алмау немесе оларды асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері  

1

2

3

4

5

6

7

Елтаңба

дана

1

1

 

100

 

Компьютер

дана

1

1

 

100

 

Ноутбук

дана

1

1

 

100

 

Бағдарламалық қамтамасыз ету

дана

2

2

 

100

 

 

 

Бюджеттік бағдарламалар

әкімшісінің басшысы немесе

мәслихат хатшысы немесе

тексеру комиссиясының төрағасы         ___________         ______________________
 
                                                                         (қолы)                 (қолды таратып жазу)

 

Бас бухгалтер ___________        ______________________________
 
                             (қолы)                       (қолды таратып жазу)

 

Приемная: 8 (716 45) 6-26-50
e-mail: maslihat@stepnogorsk.gov.kz