Бюджетные программы 2020-2022 годы каз

               Бюджеттік бағдарламаларды
(кіші бағдарламаларды) әзірлеу
және бекіту (қайта бекіту)
қағидалары және олардың мазмұнына
қойылатын талаптардың
2-қосымша

 

Қалалық мәслихат хатшысының м.а.

__________О. Жағыпаров

                                                                                              2019 жылғы « __» ____________

                                                                                               № ______ өкімімен  бекітілген

мөр орны

 

 

БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА

1120263  «Степногорск қалалық мәслихатының аппараты» ММ

2020-2022 жылдарға арналған

 

Бюджеттік бағдарламаның коды мен атауы: 001 «Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) мәслихат қызметін қамтамасыз ету бойынша қызметтер»

Бюджеттік бағдарламаның басшысы Сейітмағанов Ербол Ердәулетұлы

Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі: Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 56-бабы;

«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін – өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңының 25-бабы; «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Заңының 6,7-тараулары; «2020-2022 жылдарға арналған қала бюджеті туралы» Cтепногорск қалалық мәслихатының 2019 жылғы 24 желтоқсандағы № 6С-48/2 шешімі;

Бюджеттік бағдарламаның түрі:

мемлекеттік басқару деңгейіне қарай аудандық (қалалық)
мазмұнына қарай мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

            іске асыру түріне қарай жеке
            ағымдағы немесе ағымдағы даму
Бюджеттік бағдарламаның  мақсаты өзіне жүктелген функцияларды барынша тиімді орындауға қол жеткізу үшін қала мәслихаты аппаратының қызметін қамтамасыз ету

Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы Қала мәслихатының аппаратына жүктелген функциялар мен міндеттерді тиімді орындау

 

Бюджеттік бағдарламалар бойынша шығыстар, барлығы

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең


201
8


201
9


20
20


202
1


202
2

001 Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) мәслихат қызметін қамтамасыз ету бойынша қызметтер

мың

теңге

 

 

17161,4

 

 

18845,7

 

 

18905

 

 

19076

 

 

19380

Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

мың

теңге

 

17161,4

 

18845,7

 

18905

 

19076

 

19380

 

Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 011 «Республикалық бюджет қаражаты есебінен»

Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі: 

мазмұнына байланысты: республикалық

ағымдағы/даму ағымдағы

Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) Қала мәслихатының аппаратына жүктелген функциялар мен міндеттерді тиімді орындау

 

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең


2018


2019


2020


2021


2022

011 «Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен»

мың

теңге

0

1302,8

0

 

0

 

0

Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар

мың

теңге

0

1302,8

0

 

0

 

0

 

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең


2018


2019


2020


2021


2022

Мемлекеттік қызметшілердің саны

адам

6

6

6

6

6

Азаматтық қызметшілердің саны

адам

2

2

2

2

2

                   

 

Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»

Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:

мазмұнына байланысты: аудандық (қалалық)

ағымдағы/даму: ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) Қала мәслихатының аппаратына жүктелген функциялар мен міндеттерді тиімді орындау

Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең


2018


2019


2020


2021


2022

015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»

мың

теңге

17161,4

17542,9

18905

19076

19380

Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар

мың

теңге

17161,4

17542,9

18905

19076

19380

 

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең


2018


2019


2020


2021


2022

Мемлекеттік қызметшілердің саны

адам

6

6

6

6

6

Азаматтық қызметшілердің саны

адам

2

2

2

2

2

 

Приемная: 8 (716 45) 6-26-50
e-mail: maslihat@stepnogorsk.gov.kz