Бюджетная программа 2019-2021 годы каз

Бюджеттік бағдарламаларды  
(кіші бағдарламаларды) әзірлеу 
және бекіту (қайта бекіту)   
қағидалары және олардың мазмұнына
қойылатын талаптардың     
1-қосымшасы

 

 Қалалық мәслихат хатшысының м.а.

                __________О.Жағыпаров                                                                                              

                                                                                              2019 жылғы « __» ____________

                                                                                               № ______ өкімімен  бекітілген

 

мөр орны

БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА

 

1120263  «Степногорск қалалық мәслихатының аппараты» ММ

Бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды мен атауы

2019-2021 жылдарға арналған

 

001 «Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) мәслихат қызметін қамтамасыз ету бойынша қызметтер»

Бюджеттік бағдарламаның коды мен атауы 

Бюджеттік бағдарламаның басшысы Сейітмағанов Ербол Ердәулетұлы

Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі: Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 56-бабы;

«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін – өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңының 25-бабы;

«Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Заңының 6,7-тараулары;

«2019 жылға арналған қала бюджетін түзету туралы» 2019 жылғы 25 желтоқсандағы № а-12/595 қаулысы.

Бюджеттік бағдарламаның түрі:

мемлекеттік басқару деңгейіне қарай аудандық (қалалық)
мазмұнына қарай мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

            іске асыру түріне қарай жеке
            ағымдағы немесе ағымдағы даму
Бюджеттік бағдарламаның  мақсаты өзіне жүктелген функцияларды барынша тиімді орындауға қол жеткізу үшін қала мәслихаты аппаратының қызметін қамтамасыз ету

Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы Қала мәслихатының аппаратына жүктелген функциялар мен міндеттерді тиімді орындау

 

Бюджеттік бағдарламалар бойынша шығыстар, барлығы

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең


2017


2018


2019


2020


2021

001 Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) мәслихат қызметін қамтамасыз ету бойынша қызметтер

мың

теңге

 

 

 

15717,3

 

 

 

17161,4

 

 

 

18845,7

 

 

 

16529,0

 

 

 

16664,0

Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

мың

теңге

 

 

15717,3

 

 

17161,4

 

 

18845,7

 

 

16529,0

 

 

16664,0

 

 

Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 011 «Республикалық бюджет қаражаты есебінен»

Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі: 

мазмұнына байланысты: республикалық

ағымдағы/даму ағымдағы

Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) Қала мәслихатының аппаратына жүктелген функциялар мен міндеттерді тиімді орындау

 

 

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең


2017


2018


2019


2020


2021

011 «Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен»

мың

теңге

0

0

1302,8

 

0

 

0

Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар

мың

теңге

0

0

1302,8

 

0

 

0

 

Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»

Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:

мазмұнына байланысты: аудандық (қалалық)

ағымдағы/даму: ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) Қала мәслихатының аппаратына жүктелген функциялар мен міндеттерді тиімді орындау

Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең


2017


2018


2019


2020


2021

015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»

мың

теңге

15717,3

17161,4

17542,9

16529,0

16664,0

Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар

мың

теңге

15717,3

17161,4

17542,9

16529,0

16664,0

 

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең


2017


2018


2019


2020


2021

Мемлекеттік қызметшілердің саны

адам

6

6

6

6

6

Азаматтық қызметшілердің саны

адам

2

2

2

2

2

                   

 

 

 

 

 

 

 

Бюджеттік бағдарламаларды  
(кіші бағдарламаларды) әзірлеу 
және бекіту (қайта бекіту)   
қағидалары және олардың мазмұнына
қойылатын талаптардың     
2-қосымшасы

                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                       Қалалық мәслихат

                                                                                                                       хатшысының__________Ғ. Көпеева                                                                                               

                                                                                                                       2018 жылғы « __» ___________

                                                                                                                        № ______ өкімімен  бекітілген

                                                                                                                                                       мөр орны

 

                      

                       БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА

 

1120263  «Степногорск қалалық мәслихатының аппараты» ММ

Бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды мен атауы

 

2019-2021 жылдарға арналған

003 «Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары»

Бюджеттік бағдарламаның коды мен атауы 

Бюджеттік бағдарламаның басшысы Сейітмағанов Ербол Ердәулетұлы

Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі: Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 56-бабы;

«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін – өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңының 25-бабы;

«Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Заңының 6,7-тараулары;

«2019-2021 жылдарға арналған қала бюджеті туралы» Степногорсқ қалалық мәслихатының  2018 жылғы 24 желтоқсандағы № 6С-37/2 шешімі.

 

Бюджеттік бағдарламаның түрі:

мемлекеттік басқару деңгейіне қарай аудандық (қалалық)
мазмұнына қарай мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

 іске асыру түріне қарай жеке
 ағымдағы немесе ағымдағы даму
Бюджеттік бағдарламаның  мақсаты өзіне жүктелген функцияларды барынша тиімді орындауға қол жеткізу үшін қала мәслихаты аппаратының қызметін қамтамасыз ету

Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы Қала мәслихатының аппаратына жүктелген функциялар мен міндеттерді тиімді орындау

 

Бюджеттік бағдарламалар бойынша шығыстар, барлығы

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең


201
7


201
8


201
9


20
20


202
1

003 Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

мың

теңге

 

 

546,3

 

 

469,0

 

 

546,0

 

 

0

 

 

0

Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

мың

теңге

 

 

546,3

 

 

469,0

 

 

546,0

 

 

0

 

 

0

 

 

Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы  000

 

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

 

2017


2018


201
9


20
20


202
1

Компьютер сатып алу

саңдық

 

1

1

1

0

0

Жүйелік блок сатып алу

сандық

1

0

0

0

0

Ноутбук сатып алу

саңдык

0

0

1

0

0

Бағдармалық қамтамасыз етуді сатып алу

саңдық

4

2

2

0

0

Елтаңбасы сатып алу

саңдық

 

1

 

0

1

0

0

Тутұғырға арналған ұштық сатып алу

саңдық

1

0

0

0

0

Қенсе креслораларын сатып алу

сандық

0

5

0

0

0

Қенсе орындықтарын сатып алу

сандық

0

10

0

0

0

 

 

 

 

 

Приемная: 8 (716 45) 6-26-50
e-mail: maslihat@stepnogorsk.gov.kz